Ігор Мізрах відповів на питання українців, які починають власну справу

Найбільш корисні публікації, як правило, викликають найбільшу кількість запитань та доповнень. Написана мною стаття про можливості створення бізнесу під час великої війни викликала величезний інтерес, але продемонструвала, що багато людей, які планують стати підприємцями, не володіють технологією створення власної справи та не мають навичок оформлення необхідної документації. Зокрема, багато хто з них просить допомогти їм, надавши дані про такий важливий початковий крок, як складання бізнес-плану.

Бізнес-план потрібен для того, аби уникнути хаосу, упорядкувати певні дані та інформацію, переконати себе та інших у тому, що ця бізнес-ідея має шанси на успіх. Часто буває так, що навіть найкращі ідеї закінчуються невдачею, бо не було належної організації та послідовності. Необхідно поставити цілі (бажано довгострокові) та встановити реалістичний графік їх реалізації. Добре згрупуватиме окремі завдання в робочі пакети і виходитиме з песимістичного варіанту, щоб будь-які зміни в розкладі не заважали всьому проекту.

Сьогодні я розповім вам, що саме маю містити бізнес-план і як його написати. Сподіваюся, це буде гарним поштовхом для початку, практичною допомогою та стартовою схемою, яка допоможе вам осмислено та реалістично впорядкувати свої ідеї. Ви переконаєтеся, що вибрали правильний шлях, або, навпаки, виявите, що потрібно згорнути.

Щоб вам було простіше, я перерахував нижче, що має бути включено до вашого бізнес-плану.

Не існує універсального шаблону бізнес-плану

Існує безліч змінних і окремі дані залежать від галузевих специфікацій і самої ідеї. Це трохи ускладнює ситуацію, але дає вам деякі можливості. З іншого боку, ви можете створити якусь схему, вказати найважливіші аспекти та побудувати якусь стартову схему. На основі такої моделі, маючи точку відліку, легше організувати діяльність та сам процес підготовки.

Відкриття власної компанії = Ідея + Концепція + Стратегія + Реалізація

Навіщо писати бізнес-план?

Найчастіше основною причиною створення плану для власного бізнесу є звернення за фінансуванням у різні установи (наприклад, банк).

Іншою причиною може бути необхідність створення бізнес-плану як своєрідного «дороговказу», «карти» для втілення задуму, особливо в початковий період діяльності. Визначення цілей та засобів їх досягнення допомагає дотримуватися одного разу обраного шляху. Що обов’язково має бути включене до бізнес-плану?

Стратегічний бізнес-план компанії має враховувати низку питань. Структурна схема бізнес-плану містить таку ключову інформацію:

— показники бізнес-ідеї — тобто короткий виклад всього проекту та вказівка основних пунктів його втілення

— характеристики послуг і продуктів – тобто вказівка всіх сильних і слабких сторін вашого продукту (адже послуга теж послуга).

— фінансовий аналіз – втілення ідеї на конкретні розрахунки

— аналіз ринку та конкуренції – необхідність, якщо ми виходимо у нову галузь

— планування зайнятості та організація компанії — що показує, як наша компанія працюватиме

— стратегія маркетингу та продажу – тобто політика ціноутворення на рекламу

— бачення розвитку та докладний графік заходів

Як ви бачите, це дуже загальна інформація. Якщо ми хочемо, щоб наш бізнес-план був ефективним та показував реальну картину діяльності та планів, нам необхідно зосередитись на кожному з цих пунктів окремо. І ви маєте дбати про це не лише у разі подання заявки на фінансування, ви повинні робити це насамперед для себе та успіху проекту.

1. Основна інформація про компанію та підприємця

(Тут ми описуємо найважливішу, основну інформацію та припущення про компанію, а також про підприємця. Ця частина бізнес-плану має особливе значення, коли ми плануємо надати його третім особам або подати заявку на фінансування).

​- Основна інформація про компанію:

​- Запланована дата початку діяльності

​- Організаційно-правова форма діяльності

​- Заплановане розташування штаб-квартири компанії

​- Назва компанії

​- Контактна інформація

​- Сфера діяльності

​- Тип послуг або продуктів, що продаються

​- Основна інформація про підприємця:

​- Ім’я прізвище

​- дата народження

​- Освіта

​- Професійна кваліфікація та навички

​- Пройдені курси та тренінги

​- Попередня історія зайнятості та досвід

​- Бачення, місія та цілі компанії

Розповідаємо про ідею створення компанії. Які цілі хочемо переслідувати. Цілі повинні точно вказувати, чого компанія хоче досягти у найближчі три-п’ять років. Такою метою може бути, наприклад: окупність інвестицій, певна частка ринку, виконання певних фінансових припущень і т. д. Досягнення цих цілей дозволить перевірити, чи правильно розвивається бізнес.

2. Характеристики запланованої діяльності

Тут ставимо назву нашого проекту, зазначаємо вид діяльності (торгівля, виробництво, послуги), організаційно-правову форму, форму розрахунків із податковою інспекцією, місцезнаходження. Буде добре вказати вашу галузь і коротко обґрунтувати свій вибір.

Аналіз конкуренції

Це безпосередньо з особливостями галузі. Якомога точніше опишіть діяльність конкурсу. Вкажіть найбільших виробників/постачальників послуг, показуючи їхню пропозицію, успіхи, організацію. Це також варто зробити докладно під час аналізу ринку, який з’явиться пізніше у бізнес-плані.

Стратегічний SWOT-аналіз

Тут слід описати вплив економічних, соціальних, етичних та технологічних факторів на наш проект. Крім того, якою є можливість появи на ринку нових конкурентів та аналогічних продуктів. Яка ринкова влада постачальників та клієнтів? Яке значення для нас мають правові та політичні чинники? У зв’язку з цим слід описати стратегічну позицію компанії, вказати сильні та слабкі сторони ідеї. Коротше кажучи, необхідно проаналізувати інформацію, необхідну для розробки власної стратегії, яка дозволить вам скористатися власними можливостями при мінімізації ризику.

Опис продукту/послуги

Ще одна елементарна річ. Важко уявити собі ситуацію, коли можна зосередитися на загальній концепції, не вдаючись до подробиць про послуги та продукти. Вам необхідно докладно їх описати, а також обговорити їх можливості, функції та переваги. Слід пам’ятати, що, створюючи компанію, ми не тільки втілюємо свої мрії, але й хочемо на них заробляти.

Добре вказати унікальні особливості товару чи послуги, особливі переваги, що виділяють товар над ринком. Варто показати, як вони допоможуть отримати перевагу над конкурентами або налагодити конкуренцію з конкурентами. Також варто описати, на якій стадії знаходиться наш продукт (вже існує чи виробництво лише планується) та які виробничі потужності у нас є.

3. Інвестиційний план компанії

Опис запланованих інвестицій, включаючи їх обсяг та основні призначення. Чим більше подробиць буде в описі, тим достовірнішими будуть наступні розрахунки та фінансовий план.

4. Фінансовий план

Якщо ви вже займаєтеся бізнесом, прикріпіть поточні фінансові звіти. Увімкніть баланс, звіт про прибутки та збитки та, якщо можливо, рух коштів за останні два роки.

Розробка інвестиційного плану, прогноз продажів і витрат компанії (постійних та змінних), їх можлива оптимізація та обсяг — це має вирішальне значення для прийняття остаточних рішень про відкриття власної справи або для того, щоб переконати інших у тому, що ваш план хороший.

Чим надійнішими будуть дані, тим надійнішими і реальнішими будуть ваші розрахунки.

Залишок коштів

У балансі вказується, які активи будуть потрібні і в якій кількості, щоб мати можливість вести бізнес на певному рівні. Також слід зазначити, як ці активи фінансуватимуться – власний капітал, кредит тощо.

Точка беззбитковості (BEP)

Точка беззбитковості (BEP — скорочення від Break Even Point), або, іншими словами, баланс, показує, яким має бути рівень продажів, щоб покрити всі витрати компанії. Як постійні експлуатаційні витрати, так і витрати на придбання сировини, матеріалів, відсоткові витрати і т.д. Нуль. Це дуже важливо у фінансовому плануванні, тому що дає реальну картину ситуації та перевіряє деякі попередні припущення.

Індикаторний аналіз

Фінансові коефіцієнти розраховуються на підставі даних бухгалтерського балансу та звіту про прибутки та збитки. Вони мають велике значення не лише для нас, а й для потенційних кредиторів. Вони дають негайні сигнали, що вказують на відхилення від планів та проблеми з фінансовою ліквідністю компанії та ефективністю її роботи.

Оцінка ефективності

У разі інвестиційного проекту має бути оцінена його ефективність. Один із методів полягає у розрахунку чистої наведеної вартості (NPV) та внутрішньої норми прибутку (IRR). NPV дає чисту вартість всього інвестиційного проекту з урахуванням капітальних витрат і майбутніх фінансових вигод у вигляді виручки. Розрахунки здійснюються за фіксованою відсотковою ставкою (так звана облікова ставка). Якщо NPV позитивна, проект позитивний. Коли NPV негативний, варто переглянути проект і внести корективи.

5. План маркетингу та продажів, аналіз ринку та кінцевих користувачів

Тут ви маєте знайти всю актуальну інформацію про ринок, на якому плануєте працювати. Буде важливо уявити деякі загальні тенденції, а також місцеві тенденції. Варто виділити, чому ви думаєте, що проб’єте свою пропозицію клієнтам. Продемонструйте розмір ринку та його можливості. Щоб справити враження на інвестора, варто послатися на дослідження та аналізи як поточні, так і минулих років.

Маркетингова стратегія

Маркетингова стратегія визначає, як ви маєте намір досягти цілей продажів на прогнозованому рівні. У ньому має бути якомога точніше зазначено, що потрібно зробити, коли, як і якими засобами. Він повинен враховувати індивідуальні завдання у сфері продажу, цінової політики та просування.

Цінова політика продукту/послуги

Вам слід порівняти вказані нами ціни з існуючими на ринку і показати взаємозв’язок між ними. Дуже важливо визначити мінімальну ціну, необхідну досягнення точки беззбитковості. Якщо ми запропонуємо продукт вищої якості, ніж у конкурентів, або він виділятиметься на його фоні, то зрозуміло, що і ціна на нього буде вищою. Також варто розглянути питання щодо зміни цін залежно від ринкових змін.

Просування та реклама

Тут ми визначаємо нашу рекламну та рекламну стратегію. Нам потрібно продемонструвати, як ми хочемо проводити рекламну діяльність та як ми хочемо залучити нашу аудиторію. Також варто уточнити, які рекламні матеріали ми плануємо використовувати та в якому вигляді вони будуть розповсюджуватись.

6. Резюме бізнес-плану та оцінка ризиків

У резюме бізнес-плану зосередьтеся на демонстрації загроз, які можуть стати найбільшою проблемою для реалізації проекту. Необхідно оцінити масштаб цих загроз, їх тип і, найголовніше, подати план дій у надзвичайних ситуаціях.

Варто згадати конкуренцію, зміну попиту, проблеми з наймом потрібних фахівців, перевитрату коштів, неправильну оцінку продажів та термінів, вплив економічної політики та інші труднощі, до яких ви та ваші партнери повинні бути готові. Це доведе, що ви усвідомлюєте погрози, вмієте їх правильно оцінювати та знаходити адекватні рішення.

В підсумку

Перелічені аспекти та окремі елементи бізнес-плану є основою, яку ви можете використовувати (або не використати) на власний розсуд. Ніщо не заважає скоротити документ або розширити його ще більше. Головне це якнайретельніше підготуватися до запуску своєї справи, а створення бізнес-плану допомагає зробити це природним та найбільш ефективним чином.

Мізрах Ігор, політичний експерт, економіст, юрист, член союзу журналістів України

mizrakhigor.wordpress.com