CRM, CRM системи

Переваги CRM: плюси та мінуси

Сучасний бізнес стикається з постійними викликами, навіюваними технологічним прогресом, і неминуче опиняється на перехресті між традиційними методами та цифровими рішеннями. В умовах конкуренції компанії змушені адаптуватися до оточення, що швидко змінюється. Одним із ефективних інструментів, що надаються ринком цифрових технологій, є система управління взаємовідносинами з клієнтами, більш відома як CRM. Давайте розглянемо ближче, які переваги і можливі недоліки стають на шляху до впровадження CRM-системи.

CRM-система та напрямки її роботи

В епоху високих технологій компанії, які бажають залишатися на плаву, змушені адаптуватися до умов ринку, що постійно змінюються. Онлайн-простір став невід’ємною частиною ділової активності, і в цьому контексті ефективне ведення бізнесу стає неможливим без інтеграції сучасних цифрових рішень. Одним із ключових інструментів, що користуються популярністю в сучасному бізнесі, є CRM – цифрова система керування взаємовідносинами з клієнтами.

Переваги CRM-систем:

 • Автоматизація процесів: Від прийняття замовлення до його виконання та доставки, CRM забезпечує автоматизацію та стандартизацію операцій. Створення та зберігання супровідних документів, аналіз етапів угоди за допомогою воронки продажів — усе це дозволяє більш ефективно управляти продажами.
 • Управління маркетингом: CRM збирає дані про цільову аудиторію, виявляє потреби, формує клієнтську базу та аналізує ефективність маркетингових стратегій. Це забезпечує комплексний та поінформований підхід до ведення маркетингу.
 • Наскрізна аналітика: Однією з ключових переваг CRM є можливість аналізу даних у реальному часі. Це включає моніторинг продажів, оцінку ефективності маркетингових кампаній та утримання клієнтів. Аналітика допомагає прогнозувати поведінку клієнтів та планувати стратегії з урахуванням цих даних.

Напрями роботи CRM:

 • Управління продажами: CRM автоматизує процеси від прийняття заявки до завершення угоди, а також створює воронку продажу для більш ефективного контролю та управління стратегією.
 • Управління маркетингом: Від збору інформації про цільову аудиторію до аналізу ефективності маркетингових кампаній, CRM забезпечує комплексне вирішення завдань у цій галузі.
 • Управління взаємодіями: Система забезпечує швидкий доступ до контактних даних, дозволяє проводити масові розсилки та зберігає історію взаємодії з клієнтами.
 • Управління клієнтським сервісом: CRM забезпечує зворотний зв’язок щодо якості товарів та послуг, обробку претензій та ефективне управління обслуговуванням клієнтів.
 • Інтеграція: Можливість об’єднання CRM з іншими системами та додатками для повного управління бізнесом, від бухгалтерії до електронного документообігу.

Вкладаючись у CRM, компанії отримують не лише засоби автоматизації, але й зручні інструменти для розвитку та оптимізації бізнес-процесів. Управління даними про клієнтів, впровадження інноваційних стратегій та підвищення ефективності праці – все це стає можливим завдяки сучасним системам CRM.

Переваги використання CRM-системи

CRM-системи надають компаніям цілий спектр вимірних та якісних переваг, надаючи значний вплив на їхні бізнес-процеси. Ці переваги можна розділити на дві основні групи, кожна з яких відіграє ключову роль оптимізації роботи підприємства.

Вимірні переваги CRM:

1. Збільшення часу, витраченого на клієнтський сервіс:

CRM-система бере на себе рутинні завдання, такі як формування клієнтської бази та електронний документообіг. Це звільняє час менеджерів, дозволяючи їм сфокусуватися на більш якісному обслуговуванні клієнтів.

2. Своєчасне інформування:

CRM скорочує час між запитом клієнта та наданням необхідної інформації. Автоматизовані системи також здатні розсилати персоналізовані повідомлення, що підвищує рівень сервісу та залучення клієнтів.

3. Збільшення щомісячної виручки менеджерів:

Автоматизація рутини дозволяє співробітникам займатися значнішою роботою. Ефективність менеджерів легко відстежувати, налаштовуючи систему моніторингу та фіксацію результатів.

4. Підвищення якості та швидкості обслуговування:

Зниження числа помилок та прискорення вирішення проблем клієнтів стає можливим завдяки застосуванню CRM.

Якісні переваги CRM:

1. Підвищення ступеня задоволеності клієнтів:

Результати опитувань та голосувань дозволяють компаніям краще розуміти потреби клієнтів та надавати послуги на вищому рівні, підвищуючи задоволеність клієнтів.

2. Поліпшення комунікації між співробітниками:

CRM скорочує відстань між головним офісом та філією, полегшуючи ефективну взаємодію. Система також допомагає стандартизувати робочі процеси, що сприяє підвищенню довіри та ефективності всередині компанії.

CRM-системи є ключовим елементом для покращення бізнес-процесів, забезпечуючи комплексний підхід до управління взаємовідносинами з клієнтами та підвищуючи ефективність роботи компанії загалом.

Якісні плюси CRM-систем

Ці критерії, що не піддаються чіткому кількісному виміру, відіграють істотну роль у формуванні внутрішнього клімату компанії, підтримці мотивації персоналу та зміцненні іміджу бренду.

 • Використання CRM-системи створює структуроване середовище роботи, приносячи чіткість у послідовність дій. Це не лише скорочує кількість помилок та зменшує тимчасові витрати на пошук інформації, але також полегшує адаптацію нових співробітників.
 • Зростання мотивації, що стимулюється наочними показниками успіхів, ефективною організацією праці та скороченням рутини, призводить до підвищення задоволеності співробітників, створюючи сприятливу робочу атмосферу.
 • Багато CRM включають власні бази знань, що дозволяє співробітникам оперувати актуальною інформацією про продукти та швидко розширювати свої навички. Стандартизація процесів у CRM сприяє швидкому навчанню новачків, підвищуючи загальну кваліфікацію персоналу.

Впровадження сучасних технологій, зокрема автоматизації бізнес-процесів, позитивно позначається на сприйнятті бренду, створюючи позитивний образ і зміцнюючи лояльність клієнтів. В результаті компанія вибудовує довгострокові відносини з клієнтами, засновані на довірі та професіоналізмі.

Недоліки системи CRM

Незважаючи на низку вигод, які надають CRM-системи, слід враховувати їх потенційні недоліки.

 • Впровадження, обслуговування та зберігання даних у системі CRM можуть спричинити суттєві фінансові витрати. Оплата послуг професіоналів може стати необхідною, особливо якщо компанія не в змозі самостійно впровадити систему або це вимагатиме надто багато часу.
 • Навчання як виконавців, і керівників компанії потребує додаткових ресурсів. Залучення тренерів, додаткові фінансові та часові витрати стають невід’ємною частиною процесу впровадження.
 • Підтримка технічної працездатності системи CRM потребує постійної взаємодії з фахівцями компанії-розробника або навіть найму власного співробітника для забезпечення цієї функції.
 • Хоча доручення рутинних процесів спеціалізованим сервісам заощаджує час, важливо зберегти баланс з живим спілкуванням із клієнтами. Надмірна роботизація може призвести до віддалення клієнтів та їхнього догляду до конкурентів.
 • Персонал може відчувати опір змін, віддаючи перевагу звичайним робочим методам. Необхідно провести додаткове навчання, продемонструвати вигоди та зручності від використання CRM, забезпечити підтримку та мотивацію для успішного впровадження.

Незважаючи на вказані вище обмеження, ефективне використання CRM залишається ключовим фактором розвитку бізнесу.

Вибір CRM для бізнесу

Коли на горизонті постає питання вибору ідеальної CRM-системи для ефективного управління клієнтською взаємодією, необхідно провести детальний аналіз різних варіантів, врахувати різноманітність CRM-рішень, виділити їх переваги та недоліки, а також відповісти на ключові питання:

 • Насамперед, необхідно чітко визначити мету впровадження CRM. Для яких конкретних функцій потрібна система: маркетинг, обслуговування клієнтів, продаж?
 • Визначення числа майбутніх користувачів системи. Скільки робочих місць планується підключити до CRM?
 • Встановлення, для яких відділів компанії система буде найбільш корисною та ефективною.
 • Можливість інтеграції з сервісами і програмами, що вже використовуються в компанії.
 • Важливо оцінити можливість масштабування CRM, особливо у разі розширення компанії.
 • Оцінка необхідного рівня навчання для персоналу для успішного впровадження та використання системи.
 • Дослідження вартості системи у поєднанні з додатковими послугами, щоб впевнитись у її фінансовій доцільності. Витрати не повинні перевищувати очікуваного прибутку від впровадження CRM.

Ретельні відповіді на ці питання, пов’язані з обраною CRM-системою, дозволяють визначити, наскільки ефективним та економічно доцільним буде її впровадження у конкретному бізнесі.